Architekt Zbyněk Mrkus

 

Klademe důraz na celkový přístup k místu, tradici a okolí.

Důležitými vstupními parametry každého projektu jsou znalosti místně-historických souvislostí, aktuální potřeby zadavatele, šetrnost ke krajině a estetická provázanost s atmosférou nově vznikajícího projektu.