Architekt Zbyněk Mrkus

Kontext, šetrnost, vize

Důležitými vstupními parametry každého projektu jsou znalost místa, potřeb a možností zadavatele. V dialogu s klientem, s ohledem na šetrnost, vzniká soudobé dílo. Může se jednat o rekonstrukci, koupi nemovitosti, stavbu průmyslové haly, rodinného domu, muzea nebo dětského hřiště.