Veřejné prostranství ve Vikýřovicích


Model řešení prostoru náměstíKategorie: urbanismus
Status: studie
Místo: Vikýřovice
Rok: 2018
Autoři: Zbyněk Mrkus

Pohled na náměstí z ptačí perspektivy

 

 

 

 

 

Situace místa

Situace místa

Vizuál místa

Vizuál místa

Vizuál místa

Vizuál místa

 

 

Obec Vikýřovice disponuje pozemkem, který se rozhodla kultivovat a zpřístupnit jej veřejnosti. Jedná se o zahradu trojúhelníkového tvaru, umístěnou mezi ulicemi U Kaple a Hraběšickou. Ulice Hraběšická je posazena cca o 75 cm výše, částečně oddělena gabionovou zdí. Ulice U Kaple plynule navazuje. Třetí stranu tvoří budova Muzea silnic. Zahrada byla dříve součástí hospodářského dvora, který spolu s kaplí a hospodou tvořily jádro Krenišova, obce, která v roce 1930 splynula s Vikýřovicemi. Pozemek byl využíván k zemědělským účelům, v poslední době sloužil jako ovocný sad. Na leteckých snímcích z roku 1937 jsou patrné kupky sena, které jsem v návrhu volně parafrázoval k umístění nasypané zeminy sloužící pro dětské hry. Základní myšlenkou návrhu je obytná zahrada s dětskými herními prvky a zpevněnou plochou pro pěší. V letních měsících poskytují potřebný stín ovocné kultivary hrušní a jabloní. V budoucnu se dominantou stane pamětní lípa, s možností sezení pod tímto stromem. Voda ze stávající studny je vyvedena přes kamennou kaskádu do potůčku s přehrázkami. Ty jsou součástí dětských atrakcí, mezi něž patří kopec se skluzavkou a průlezkou, v zimě sloužící k sáňkování, dále pak různé herní prvky umístěné v zatravněné ploše. Zahrada navazuje zpevněnou plochou na ulici U Kaple. Dělícím prvkem je chodník, jehož součástí je obnovené stromořadí, které tvoří kultivary okrasné jabloně. Stromořadí definuje jednotlivé prostory a napomáhá k jejich čitelnosti. Zahrada je osazena mobiliářem - odpadkovými koši, dřevěnými lavičkami s možností dobíjení a připojení na internet, dobíjecí stanicí na elektrokola a informační tabulí s historickým popisem místa. Stín z jižní strany poskytují okrasné kultivary hrušní, mezi nimiž jsou umístěny lavičky, ze kterých návštěvník přehlédne celý prostor zahrady.