Vývojové a vzdělávací centrum Pramet-Doormer


      Kategorie: průmysl
      Status: realizace
      Místo: Šumperk
      Rok: 2017
      Autoři: Vladislav Fornůsek, Zbyněk Mrkus, Jan Göth

 

 

 

 

Budova je zázemím pro vývojovou a vzdělávací činnost nadnárodní společnosti Pramet-Doormer. Firma se specializuje na výrobu nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutého karbidu pro soustružení, frézování, vrtání a závitování.

Objekt je ocelová skeletová stavba z HEB nosníků přiznaných v interiéru, opláštěná purpanelovou fasádou. Tvoří ji dvě základní části. Hala a dvoupodlažní administrativa. Obě části jsou navzájem propojené tak, aby lidé při školení byli účastni výrobního procesu. Hlavní vstup do budovy vede přes závětří do schodišťové dvorany. Zde v přízemí navazuje chodba s jednotlivými pracovišti, v druhém patře foyer se zasedacími a školícími prostory. Hala je přístupná z obou podlaží, dělena na menší výukový prostor a zbylou část pracoviště. Umístění kanceláří je po obvodu, prostory laboratoří jsou situovány k severu, tak, aby bylo eliminováno dopadání přímého slunečního světla. Některé kanceláře mají přímou návaznost na zkušební prostory haly. Střední chodba v 1. i 2. np má přísun denního světla díky proskleným příčkám. Komfort zvyšuje kuchyňský kout v 1. np pro neformální setkávání zaměstnanců.

Foyer ve 2. np a přilehlé prostory jednacích a školících místností mají reprezentativní charakter. Proto je zde navrženo zázemí pro občerstvení, samostatné hygienické zázemí se šatnou a venkovní terasa. Místnosti navazující na halu mají přímý výhled do těchto prostor.